• slider image 345
  • slider image 349
  • slider image 350
  • slider image 351
  • slider image 352
  • slider image 353
  • slider image 354
  • slider image 355
:::

List Photos

1080911_智慧教室雲盒推廣教育訓練

1080911_智慧教室雲盒推廣教育訓練

List Photos

:::

成語隨時背

退 ㄊㄨㄟ ˋ ㄅㄧ ˋ ㄙㄢ    ㄕㄜ ˋ
本指作戰時,退兵九十里以表退讓,後引申為對別人忍讓,不敢相爭的意思。(三舍,古時行軍三十里為一舍,三舍為九十里)

隨機小語

時間就是金錢,拿來投資,不要拿來浪費。

佚名

健康氣象

紫外線觀測